• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Čapljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

  22.03.2024.

  Broj: 07-45-108/24-1

  Datum: 22.03.2024.godine

   

   

   

   

  POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

                                                     

   

  Kredit br. IBRD 9048-BA

  Tender br. BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-CS-IC-21-A.2.2.1B

   

  Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je dobila zajam od Međunarodne Banke za obnovu i razvoj - IBRD za Dodatno finansiranje za  Projekt registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina u Općinskom sudu u Čapljini, za sljedeće  radno mjesto: 

   

  Privremeni zemljišnoknjižni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga: 

   

  -1 (jedan) izvršilac

   

  Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za provedbu projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedeno radno mjesto.

   

  Opis radnog zadatka:

  Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Čapljini.

  Potrebne kvalifikacije:

  • Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova
  • Poznavanje rada sa MS Office programima
  • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom

   

  Poželjno je da kandidat u vrijeme prijavljivanja na oglas, posjeduje uvjerenje o položenom ispitu općeg znanja, stručnom ili pravosudnom ispitu izdato od nadležne institucije u Federaciji BiH.

   

  Odabir kandidata će se izvršiti putem pismenog i usmenog dijela testiranja, a testiranje će se provesti u Općinskom sudu u Čapljini. Pismeni i usmeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04 i 61/22), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 5/03, 10/07).

  Očekivani početak rada u zemljišnoknjižnom uredu je Travanj 2024. godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u prostorijama zemljišnoknjižnog ureda, a u skladu sa standardnim radnim vremenom općinskog suda. Radno vrijeme će biti odobreno i dogovoreno sa predsjednikom suda i rukovodiocem zemljišnoknjižnog ureda Privremeni zemljišnoknjižni asistenti će biti odabrani u skladu sa procedurama Svjetske banke, objavljenim u priručniku “Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, srpanj 2016., revidirani rujan 2017., kolovoz 2018. i studeni 2020. godine.

  Zainteresovani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije, navedene u Pozivu za izražavanje interesa. Izrazi interesovanja i potrebna dokumentacija sa biografijom moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave u dnevnim novinama 22.03.2024. godine (Večernji list), na adresu:

   

   

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

                                                                            Ruđera Boškovića bb

       88 300 Čapljina

   

   

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

   

  Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske  i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za provedbu projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina, Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

  Prikazana vijest je na:
  20 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

  22.03.2024.

  Broj: 07-45-108/24-1

  Datum: 22.03.2024.godine

   

   

   

   

  POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

                                                     

   

  Kredit br. IBRD 9048-BA

  Tender br. BA-RERPAF-9048-BA-FBiH-CS-IC-21-A.2.2.1B

   

  Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je dobila zajam od Međunarodne Banke za obnovu i razvoj - IBRD za Dodatno finansiranje za  Projekt registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina u Općinskom sudu u Čapljini, za sljedeće  radno mjesto: 

   

  Privremeni zemljišnoknjižni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga: 

   

  -1 (jedan) izvršilac

   

  Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za provedbu projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedeno radno mjesto.

   

  Opis radnog zadatka:

  Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Čapljini.

  Potrebne kvalifikacije:

  • Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova
  • Poznavanje rada sa MS Office programima
  • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom

   

  Poželjno je da kandidat u vrijeme prijavljivanja na oglas, posjeduje uvjerenje o položenom ispitu općeg znanja, stručnom ili pravosudnom ispitu izdato od nadležne institucije u Federaciji BiH.

   

  Odabir kandidata će se izvršiti putem pismenog i usmenog dijela testiranja, a testiranje će se provesti u Općinskom sudu u Čapljini. Pismeni i usmeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04 i 61/22), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 5/03, 10/07).

  Očekivani početak rada u zemljišnoknjižnom uredu je Travanj 2024. godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u prostorijama zemljišnoknjižnog ureda, a u skladu sa standardnim radnim vremenom općinskog suda. Radno vrijeme će biti odobreno i dogovoreno sa predsjednikom suda i rukovodiocem zemljišnoknjižnog ureda Privremeni zemljišnoknjižni asistenti će biti odabrani u skladu sa procedurama Svjetske banke, objavljenim u priručniku “Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, srpanj 2016., revidirani rujan 2017., kolovoz 2018. i studeni 2020. godine.

  Zainteresovani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije, navedene u Pozivu za izražavanje interesa. Izrazi interesovanja i potrebna dokumentacija sa biografijom moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave u dnevnim novinama 22.03.2024. godine (Večernji list), na adresu:

   

   

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

                                                                            Ruđera Boškovića bb

       88 300 Čapljina

   

   

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

   

  Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske  i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za provedbu projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina, Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba