• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Čapljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Zemljišne knjige

  Zemljišne knjige

  U zemljišnu knjigu se upisuju sljedeća prava: vlasništvo, suvlasništvo i zajedničko vlasništvo; hipoteka i zemljišni dug; sudsko založno pravo, nadzaložno pravo; pravo dugoročnog najma i zakupa, pravo preče kupovine i pravo otkupa; stvarne služnosti; plodouživanje; stvarni tereti; prava korištenja. Svi upisi prava vlasništva s izuzetkom prava vlasništva vrše se u zemljišnoknjižni uložak zemljišta koje se opterećuje.

   

  Zemljišna knjiga je javna. Svako može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u prisustvu zemljišnoknjižnog referenta i dobiti izvod iz zemljišne knjige.

  ·Za izdavanje neovjerenog zemljišnoknjižnog izvatka (bez potpisa i pečata ovlaštenog zaposlenika Ureda) plaća se sudska pristojba za jedan izvadak u iznosu od 4,50 KM, te je potrebno navesti što više podataka o nekretnini i vlasniku (ime i prezime, ime oca vlasnika nekretnine, broj parcele, broj zk uloška, itd.).

  ·Za izdavanje ovjerenog prepisa ili službenog izvatka plaća se sudska pristojba u iznosu od 9,00 KM.

  ·Za izdavanje uvjerenja i potvrda plaća se sudska pristojba u iznosu od 4,50 KM.

  ·Za izdavanje dopuna i potvrda prepisa i izvadaka naplaćuje se ista sudska pristojba kao i za njihovo izdavanje.

  ·Za izdavanje izvadaka s historijatom 5,00 KM po stranici.

  ·Za fotokopiju ili kopiju plaća se taksa u iznosu od 0,50 KM po svakoj stranici.

   

  Izvadak se dobije isti dan - ukoliko nije potrebno prethodno provesti neko knjiženje u tom zemljišnoknjižnom ulošku.

  Ukoliko se traže podaci iz starih zemljišnih knjiga potrebno je prethodno dostaviti zahtjev i sudsku taksu.

  Zemljišna knjiga i izvod iz zemljišne knjige imaju snagu javne isprave.

   

  Upis u zemljišne knjige.

  Za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu ili drugog prava potrebno je zemljišnoknjižnom uredu predati prijedlog (zahtjev) za upis te potrebne isprave koje trebaju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

  Prije predaje zahtjeva za upis treba utvrditi zemljišnoknjižno stanje, odnosno da li je nekretnina za koju se predlaže prijenos vlasništva i vlasnik nekretnine upisani u zemljišnu knjigu. Da bi isprava (ugovor, odnosno odluka nadležnog organa) bila podobna za uknjižbu potrebno je da nekretnine u ispravi budu označene prema podacima iz zemljišne knjige (broj zemljišnoknjižnog uloška, broj parcele, kultura i površina).

   

  Potrebna dokumentacija za pojedine upise u zemljišnu knjigu

   

  Ugovor o darovanju, ugovor o kupoprodaji i ugovor o zamjeni

  - zahtjev

  - ugovor uz dokaz o reguliranom porezu na promet nekretnina

  - dokaz o uplati sudske pristojbe i to u iznosu od 77,00 KM, ukoliko prenositelj ne zadržava nikakva prava u svoju korist

   

  Dioba nekretnina

  - zahtjev

  - ugovor o diobi ili pravomoćno sudsko rješenje uz dokaz o reguliranom porezu na promet nekretnina

  - dokaz o uplati sudske pristojbe u iznosu od 27,00 KM.

   

  Ugovor o doživotnom izdržavanju

  - zahtjev

  - ugovor o doživotnom uzdržavanju uz dokaz o reguliranom porezu na promet nekretnina

  - dokaz o uplati sudske pristojbe u iznosu od 77,00 KM, ukoliko prenositelj ne zadržava nikakva prava u svoju korist

   

  Hipoteka

  - zahtjev

  - pravomoćno sudsko rješenje ili ugovor sačinjen kod notara

  - dokaz o uplati sudske pristojbe u iznosu od 127,00 KM.

   

  Upis zabilježbe

  - zahtjev

  - isprava koja je osnov za upis zabilježbe

  - dokaz o uplati sudske pristojbe u iznosu od 67,00 KM

   

  Brisanje hipoteke

  - zahtjev

  - pravomoćno sudsko rješenje odnosno Brisovnica banke vjerovnika ukoliko je hipoteka uknjižena na osnovu ugovora

  - dokaz o uplati sudske pristojbe u iznosu od 27,00 KM.

   

  Uvjerenja ili potvrde

  - zahtjev

  - dokaz o uplati sudske pristojbe

   

  Sudska pristojba za uknjižbu hipoteke, zemljišnog duga ili doživotnog prava uživanja, trajnog prava korištenja, stvarnih služnosti i tereta, prava dugoročnog najma i zakupa, prava preče kupovine i realnih tereta iznosi 127,00 KM .

  208 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1