• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Čapljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Općinski sud u Čapljini mjesno je nadležan za prostoru općina Čapljina, Stolac, Ravno i Neum.

  Općinski sud u Čapljini stvarno je nadležan za suđenje:

  1. u krivičnim predmetima

  a) da u prvom stupnju sudi :

  - za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda.

  - za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost općinskog suda,

  - za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost

  na općinski sud,

  - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

  b) da postupa u tijeku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera osiguranja i pravnih posljedica osude

  2. građanskim predmetima da u prvom stupnju sudi

  a) u svim građanskim sporovima i

  b) u vanparničnom postupku

  3. drugim predmetima

  a) da sprovodi izvršni postupak,

  b) da određuje mjere osiguranja

  c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,

  d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini i

  e) da obavlja druge poslove određene zakonom.

  1609 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1