• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Čapljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Odluka o prihvatanju ponude putem izravnog sporazuma

  31.01.2024.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

  Broj:053-0-Su-24-000 040-2

  Čapljina, 31.01.2024. godine

   

  Na temelju članka 87. i 90. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14,55/22) i članka 10. i 11.  Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Općinskog suda u Čapljini broj: 053-0-Su-15-000134 od 17.02.2015. godine, predsjednica suda donosi:

   

  O D L U K U

  o prihvatanju ponude putem izravnog sporazuma

   

  Točka 1.

  Prihvata se ponuda ponuđača Tehnozaštita d.o.o., Mostar, Ulica biskupa Čule b.b., broj: 24-01/01-24 od 24.01.2024. godine za Javnu nabavu usluga - pregled i ispitivanje električnih instalacija i gromobranskih instalacija, za ponuđenu cijenu od  600,00 KM, bez PDV-a, odnosno 702,00 KM sa PDV-om.

  Točka 2.

  Sporazum sa ponuđačem iz točke 1. ove Odluke, smatra se zaključenim polaganjem računa ili druge odgovarajuće dokumentacije, obzirom da je vrijednost nabavke manja od 1.000,00 KM.

   

  Točka 3.

  Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   

  Točka 4.

  Ova Odluka će se objaviti na web stranici Općinskog suda u Čapljini, sukladno članku 70. stavak 6. Zakona o Javnim nabavama BiH.

   

  OBRAZLOŽENJE

   

  Postupak Javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 053-0-Su-24-000 040 od 18.01.2024. godine za nabavu „Usluge pregleda i ispitivanja električnih instalacija i gromobranskih instalacija“ u zgradi suda i prostorijama zemljišnoknjižnog odjeljenja.

   

  Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a iznosi 1.000,00 KM.

   

  U skladu sa Pravilnikom o postupku izravnog sporazuma Općinskog suda u Čapljini proveden je postupak Javne nabave za male vrijednosti putem izravnog sporazuma.

   

  Zahtjev za dostavljanje ponude upućen je na adresu tvrtke Tehnozaštita d.o.o., Mostar, koja je  u ostavljenom roku dostavila ponudu koja čini iznos od 600,00 KM bez PDV-a, odnosno 702,00 KM,  sa PDV-om, a koju je ovo  ugovorno tijelo i prihvatilo.

   

  PREDSJEDNICA  

      Emilija Zrnić

  POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

  Nije propisana mogućnost izjavljivanja priziva/žalbe u postupku izravnog sporazuma.

  Prikazana vijest je na:
  31 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Odluka o prihvatanju ponude putem izravnog sporazuma

  31.01.2024.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

  Broj:053-0-Su-24-000 040-2

  Čapljina, 31.01.2024. godine

   

  Na temelju članka 87. i 90. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14,55/22) i članka 10. i 11.  Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Općinskog suda u Čapljini broj: 053-0-Su-15-000134 od 17.02.2015. godine, predsjednica suda donosi:

   

  O D L U K U

  o prihvatanju ponude putem izravnog sporazuma

   

  Točka 1.

  Prihvata se ponuda ponuđača Tehnozaštita d.o.o., Mostar, Ulica biskupa Čule b.b., broj: 24-01/01-24 od 24.01.2024. godine za Javnu nabavu usluga - pregled i ispitivanje električnih instalacija i gromobranskih instalacija, za ponuđenu cijenu od  600,00 KM, bez PDV-a, odnosno 702,00 KM sa PDV-om.

  Točka 2.

  Sporazum sa ponuđačem iz točke 1. ove Odluke, smatra se zaključenim polaganjem računa ili druge odgovarajuće dokumentacije, obzirom da je vrijednost nabavke manja od 1.000,00 KM.

   

  Točka 3.

  Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   

  Točka 4.

  Ova Odluka će se objaviti na web stranici Općinskog suda u Čapljini, sukladno članku 70. stavak 6. Zakona o Javnim nabavama BiH.

   

  OBRAZLOŽENJE

   

  Postupak Javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 053-0-Su-24-000 040 od 18.01.2024. godine za nabavu „Usluge pregleda i ispitivanja električnih instalacija i gromobranskih instalacija“ u zgradi suda i prostorijama zemljišnoknjižnog odjeljenja.

   

  Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a iznosi 1.000,00 KM.

   

  U skladu sa Pravilnikom o postupku izravnog sporazuma Općinskog suda u Čapljini proveden je postupak Javne nabave za male vrijednosti putem izravnog sporazuma.

   

  Zahtjev za dostavljanje ponude upućen je na adresu tvrtke Tehnozaštita d.o.o., Mostar, koja je  u ostavljenom roku dostavila ponudu koja čini iznos od 600,00 KM bez PDV-a, odnosno 702,00 KM,  sa PDV-om, a koju je ovo  ugovorno tijelo i prihvatilo.

   

  PREDSJEDNICA  

      Emilija Zrnić

  POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

  Nije propisana mogućnost izjavljivanja priziva/žalbe u postupku izravnog sporazuma.