• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Čapljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Predsjednica suda prisustvovala na radionici TAIEX

  21.04.2023.

  Kako unaprijediti kvalitet rada pravosudnih institucija, bila je centralna tema TAIEX konferencije na temu “Uporedne prakse jačanja individualne odgovornosti sudija i tužilaca u radu pravosudnih institucija kroz timski rad unutar kolektiva”.

  Konferenciji, koja je 19. i 20. aprila održana u Sarajevu, prisustvovali su predsjednici sudova i glavni tužioci, kao i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Delegacije Evropske unije u BiH, te međunarodni partneri.

  Tokom dva dana programa, predstavljene su pozitivne prakse iz Slovenije, Finske i Belgije u procesu unapređenja kvaliteta pravosuđa, kao i uloga CEPEJ-a u pogledu definisanja i mjerenja kvaliteta.

  U uvodnom obraćanju predsjednik VSTV-a BiH, Halil Lagumdžija je naglasio da je “Konferencija organizovana kao odgovor na mnoge zahtjeve Evropkske komisije u pogledu potrebe jasnog definisanja i uspostavljanja integrisanog sistema upravljanja kvalitetom pravosuđa”.

  Izlaganja na Konferenciji omogućila su predsjednicima sudova i glavnima tužiocima, kao i članovima VSTV-a BiH stavljanje u kontekst odnosa bosanskohercegovačkog pravosuđa prema pitanju kvalitete rada. Jasno je iskazana potreba za unapređenjem ovog segmenta rada pravosuđa, konstatujući da se do sada nije uzimao u obzir obim procjene kvalitete rada koji se primjenjuje u pravosudnim sistemima zemalja članica Evropske unije.

  Direktor Sekretarijata VSTV BiH, Admir Suljagić je istakao “da Sekretarijat VSTV-a BiH uspješno implementira određen broj međunarodno potpomognutih projekata koji stavljaju u fokus unapređenje kvalitete rada pravosudnih institucija. Stoga Konferencija predstavlja nastavak procesa izbalansiranog unapređenja kvalitete i efikasnosti rada sudova i tužilaštava putem aktivnosti koje implementira Sekretarijat VSTV-a BiH.”

  Identifikovana je nužnost kreiranja sistema mjerenja i evaluacije kvaliteta pravosudnog sistema u BiH, što će biti u fokusu VSTV-a BiH, a na čemu će insistirati i međunarodna zajednica u okviru procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

  Afredo Strippoli, šef odjela za vladavinu prava pri Uredu specijalnog predstavnika EU je naglasio da je „dodijeljeni kandidatski status Bosni i Hercegovini u decembru 2022. godine povećao očekivanja kako građana Bosne i Hercegovine tako i Evropske unije u pogledu implemetacije reformi u okviru pravosuđa, što između ostalog uključuje i unapređenje kvalitete rada nosilaca pravosudnih funkcija. Opredjeljenost svakog pojedinačnog sudije i tužioca u smislu harmoniziranja prakse njihovog postupanja sa standardima EU mora biti proporcionalna navedenim očekivanjima. Evropska unija je spremna VSTV-u BiH i pravosudnim institucijama u BiH pomoći u okviru procesa unapređenja kvalitete pravosuđa u skladu sa evropskim standardima.“

  Tokom Konferencije je ukazano na potrebu korištenja i analiziranja statističkih pokazatelja u skladu sa standardima Evropske komisije za efikasnost pravosuđa - CEPEJ-a, kako bi se odredili prioriteti djelovanja VSTV-a BiH i pravosudnih institucija usmjereni na unapređenje efikasnosti i kvaliteta kao neodvojivih kategorija.

  VSTV BiH konferenciju je organizovalo u saradnji i uz finansijsku podršku Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje, putem TAIEX-a - Instrumenta za tehničku/ savjetodavnu podršku i razmjenu informacija, koji se koristi kako bi se pomoglo zemljama u usklađivanju, usvajanju i primjeni propisa Evropske unije.

  Konferencija/radionica organizovana je kao odgovor na mnoge zahtjeve Evropske komisije u pogledu potrebe unapređenja kvaliteta rada pravosudnih institucija.

  Prikazana vijest je na:
  11 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Predsjednica suda prisustvovala na radionici TAIEX

  21.04.2023.

  Kako unaprijediti kvalitet rada pravosudnih institucija, bila je centralna tema TAIEX konferencije na temu “Uporedne prakse jačanja individualne odgovornosti sudija i tužilaca u radu pravosudnih institucija kroz timski rad unutar kolektiva”.

  Konferenciji, koja je 19. i 20. aprila održana u Sarajevu, prisustvovali su predsjednici sudova i glavni tužioci, kao i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Delegacije Evropske unije u BiH, te međunarodni partneri.

  Tokom dva dana programa, predstavljene su pozitivne prakse iz Slovenije, Finske i Belgije u procesu unapređenja kvaliteta pravosuđa, kao i uloga CEPEJ-a u pogledu definisanja i mjerenja kvaliteta.

  U uvodnom obraćanju predsjednik VSTV-a BiH, Halil Lagumdžija je naglasio da je “Konferencija organizovana kao odgovor na mnoge zahtjeve Evropkske komisije u pogledu potrebe jasnog definisanja i uspostavljanja integrisanog sistema upravljanja kvalitetom pravosuđa”.

  Izlaganja na Konferenciji omogućila su predsjednicima sudova i glavnima tužiocima, kao i članovima VSTV-a BiH stavljanje u kontekst odnosa bosanskohercegovačkog pravosuđa prema pitanju kvalitete rada. Jasno je iskazana potreba za unapređenjem ovog segmenta rada pravosuđa, konstatujući da se do sada nije uzimao u obzir obim procjene kvalitete rada koji se primjenjuje u pravosudnim sistemima zemalja članica Evropske unije.

  Direktor Sekretarijata VSTV BiH, Admir Suljagić je istakao “da Sekretarijat VSTV-a BiH uspješno implementira određen broj međunarodno potpomognutih projekata koji stavljaju u fokus unapređenje kvalitete rada pravosudnih institucija. Stoga Konferencija predstavlja nastavak procesa izbalansiranog unapređenja kvalitete i efikasnosti rada sudova i tužilaštava putem aktivnosti koje implementira Sekretarijat VSTV-a BiH.”

  Identifikovana je nužnost kreiranja sistema mjerenja i evaluacije kvaliteta pravosudnog sistema u BiH, što će biti u fokusu VSTV-a BiH, a na čemu će insistirati i međunarodna zajednica u okviru procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

  Afredo Strippoli, šef odjela za vladavinu prava pri Uredu specijalnog predstavnika EU je naglasio da je „dodijeljeni kandidatski status Bosni i Hercegovini u decembru 2022. godine povećao očekivanja kako građana Bosne i Hercegovine tako i Evropske unije u pogledu implemetacije reformi u okviru pravosuđa, što između ostalog uključuje i unapređenje kvalitete rada nosilaca pravosudnih funkcija. Opredjeljenost svakog pojedinačnog sudije i tužioca u smislu harmoniziranja prakse njihovog postupanja sa standardima EU mora biti proporcionalna navedenim očekivanjima. Evropska unija je spremna VSTV-u BiH i pravosudnim institucijama u BiH pomoći u okviru procesa unapređenja kvalitete pravosuđa u skladu sa evropskim standardima.“

  Tokom Konferencije je ukazano na potrebu korištenja i analiziranja statističkih pokazatelja u skladu sa standardima Evropske komisije za efikasnost pravosuđa - CEPEJ-a, kako bi se odredili prioriteti djelovanja VSTV-a BiH i pravosudnih institucija usmjereni na unapređenje efikasnosti i kvaliteta kao neodvojivih kategorija.

  VSTV BiH konferenciju je organizovalo u saradnji i uz finansijsku podršku Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje, putem TAIEX-a - Instrumenta za tehničku/ savjetodavnu podršku i razmjenu informacija, koji se koristi kako bi se pomoglo zemljama u usklađivanju, usvajanju i primjeni propisa Evropske unije.

  Konferencija/radionica organizovana je kao odgovor na mnoge zahtjeve Evropske komisije u pogledu potrebe unapređenja kvaliteta rada pravosudnih institucija.