• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Čapljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Predsjednica suda prisustvovala na konferenciji predsjednika sudova

  26.04.2023.

  Danas je u Sarajevu održana XVII konferencija predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini, u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u BiH/Specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR) i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Razgovarano je o temama aktuelnim za bh. pravosuđe, kao i društvo u cjelini, te su usvojeni zaključci koji se odnose na unapređenje rada u različitim oblastima pravosudnog sistema.

  Konferenciju je otvorio predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija, koji je u svom uvodnom obraćanju ukazao na važnost konferencije te istakao da je uloga rukovodilaca pravosudnih institucija ključna u procesu primjene strateških odluka i politika na nivou svakog suda, a u konačnici i na nivou svakog nosioca pravosudne funkcije. Osvrnuvši se na temu organizovani kriminal i korupcija, predsjednik Lagumdžija je iskoristio priliku da ukaže na dobre prakse koje su prepoznate u organizaciji rada određenih sudova te da ukaže na operativne i sistemske nedostatke u ovoj oblasti te je naglasio: „Mi već dugo vremena insistiramo na poštivanju određenih principa koji osiguravaju efikasnije procesuiranje ovih predmeta, počevši od organizacije krivičnih odjeljenja, preko uloge sudije za prethodno saslušanje do procesne discipline i korištenja instituta pretpretresnog ročišta.“

  Šef Misije OSCE-a u BiH Nj.E. Brian Aggeler je u uvodnom obraćanju naznačio da će Misija OSCE-a u BiH nastaviti da pruža podršku relevantnim subjektima u pravosuđu širom BiH u njihovim naporima da se očuva vladavina prava i da se zaštite osnovna ljudska prava i dostojanstvo svih građana u BiH. Istakao je da oni u Misiji, kao neuralgične tačke, vide sporost u vođenju krivičnih postupaka, neusklađenu sudsku praksu, posebno kada je u pitanju dokazni postupak, mali broj osuđujućih presuda i blagu kaznenu politiku, te nepružanje podrške i nedosuđivanje naknade žrtvama krivičnih djela. U svjetlu toga, pravosudnom sistemu BiH su potrebne sistematske reforme usmjerene na postizanje odgovornosti, kvaliteta i integriteta pravosudnih funkcija i nosilaca pravosudnih funkcija, istakao je Aggeler.

  Osvrnuvši se na temu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, Alfredo Strippoli, šef Odjela za vladavinu prava EUSR je naglasio da su i dalje prisutni brojni razlozi za zabrinutost, posebno kada su u pitanju predmeti koji su u fokusu javnosti, uključujući  neprihvatljive napade na tužioce od strane branilaca ili političara, kako unutar tako i izvan sudnice, loše vođenje postupka, preblagu kaznenu politiku, ponašanje nosilaca pravosudnih funkcija koje ostavlja utisak pristrasnosti. VSTV BiH, UDT i predsjednici sudova trebaju brže reagovati na ovakve pojave. Također je istakao da rukovodioci pravosudnih institucija trebaju da budu primjer drugima u pogledu integriteta. S tim u vezi je istakao da je samo manji broj nosilaca pravosudnih funkcija, 211 od nekih 1300, dalo saglasnost za objavljivanje finansijskih izvještaja. „Ova praksa nije u dovoljnoj mjeri zaživjela ni među predsjednicima sudova ni glavnim tužiocima, gdje je zapravo svega 30% njih dalo saglasnost za objavljivanje ličnih finansijskih izvještaja. Ono što mi želimo da vidimo jeste da to bude na nivou od 100%. To bi bio pravi korak sa vaše strane ka vraćanju povjerenja javnosti u pravosuđe i kredibiliteta pravosuđa. To ne zahtijeva nikakve zakonodavne izmjene, već samo dobru volju.“, istakao je Strippoli.

  Admir Suljagić, direktor Sekretarijata VSTV-a BiH osvrnuo se na ključne aktivnosti koje Sekretarijat VSTV-a BiH provodi u okviru svojih nadležnosti, posebno se osvrnuvši na poslovne procese u sudovima i nužnosti njihove reorganizacije s ciljem postizanja veće efektivnosti rada. „Na ovom polju Sekretarijat VSTV-a već nekoliko godina radi aktivno u saradnji sa sudovima u kojima se uvode novi procesi rada s ciljem rasterećenja sudija i kreiranja preduslova da se posvete suđenju, kao suštinskom aspektu sudijske uloge. Naš cilj je da ove inovirane procese implementiramo u čitavom sudskom sistemu i da kroz reorganizaciju dođemo do efikasnijeg rada i jačanja osjećaja zajedništva unutar sudskih kolektiva.“, istakao je Suljagić.

  Teme razmatrane na konferenciji odnosile su se na transparentnost i efikasnost rada sudova, reorganizaciju poslovnih procesa u sudovima, kao i organizovani kriminal i korupciju, u okviru koje teme je predstavljena revidirana metodologija Evropske unije za evidenciju krivičnih predmeta za najteža krivična djela i krivična djela iz visokog nivoa iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije te nalazi i preporuke Misije OSCE-a u BiH koji se odnose na upravljanje postupkom u složenim predmetima.

  Prikazana vijest je na:
  24 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Predsjednica suda prisustvovala na konferenciji predsjednika sudova

  26.04.2023.

  Danas je u Sarajevu održana XVII konferencija predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini, u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u BiH/Specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR) i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Razgovarano je o temama aktuelnim za bh. pravosuđe, kao i društvo u cjelini, te su usvojeni zaključci koji se odnose na unapređenje rada u različitim oblastima pravosudnog sistema.

  Konferenciju je otvorio predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija, koji je u svom uvodnom obraćanju ukazao na važnost konferencije te istakao da je uloga rukovodilaca pravosudnih institucija ključna u procesu primjene strateških odluka i politika na nivou svakog suda, a u konačnici i na nivou svakog nosioca pravosudne funkcije. Osvrnuvši se na temu organizovani kriminal i korupcija, predsjednik Lagumdžija je iskoristio priliku da ukaže na dobre prakse koje su prepoznate u organizaciji rada određenih sudova te da ukaže na operativne i sistemske nedostatke u ovoj oblasti te je naglasio: „Mi već dugo vremena insistiramo na poštivanju određenih principa koji osiguravaju efikasnije procesuiranje ovih predmeta, počevši od organizacije krivičnih odjeljenja, preko uloge sudije za prethodno saslušanje do procesne discipline i korištenja instituta pretpretresnog ročišta.“

  Šef Misije OSCE-a u BiH Nj.E. Brian Aggeler je u uvodnom obraćanju naznačio da će Misija OSCE-a u BiH nastaviti da pruža podršku relevantnim subjektima u pravosuđu širom BiH u njihovim naporima da se očuva vladavina prava i da se zaštite osnovna ljudska prava i dostojanstvo svih građana u BiH. Istakao je da oni u Misiji, kao neuralgične tačke, vide sporost u vođenju krivičnih postupaka, neusklađenu sudsku praksu, posebno kada je u pitanju dokazni postupak, mali broj osuđujućih presuda i blagu kaznenu politiku, te nepružanje podrške i nedosuđivanje naknade žrtvama krivičnih djela. U svjetlu toga, pravosudnom sistemu BiH su potrebne sistematske reforme usmjerene na postizanje odgovornosti, kvaliteta i integriteta pravosudnih funkcija i nosilaca pravosudnih funkcija, istakao je Aggeler.

  Osvrnuvši se na temu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, Alfredo Strippoli, šef Odjela za vladavinu prava EUSR je naglasio da su i dalje prisutni brojni razlozi za zabrinutost, posebno kada su u pitanju predmeti koji su u fokusu javnosti, uključujući  neprihvatljive napade na tužioce od strane branilaca ili političara, kako unutar tako i izvan sudnice, loše vođenje postupka, preblagu kaznenu politiku, ponašanje nosilaca pravosudnih funkcija koje ostavlja utisak pristrasnosti. VSTV BiH, UDT i predsjednici sudova trebaju brže reagovati na ovakve pojave. Također je istakao da rukovodioci pravosudnih institucija trebaju da budu primjer drugima u pogledu integriteta. S tim u vezi je istakao da je samo manji broj nosilaca pravosudnih funkcija, 211 od nekih 1300, dalo saglasnost za objavljivanje finansijskih izvještaja. „Ova praksa nije u dovoljnoj mjeri zaživjela ni među predsjednicima sudova ni glavnim tužiocima, gdje je zapravo svega 30% njih dalo saglasnost za objavljivanje ličnih finansijskih izvještaja. Ono što mi želimo da vidimo jeste da to bude na nivou od 100%. To bi bio pravi korak sa vaše strane ka vraćanju povjerenja javnosti u pravosuđe i kredibiliteta pravosuđa. To ne zahtijeva nikakve zakonodavne izmjene, već samo dobru volju.“, istakao je Strippoli.

  Admir Suljagić, direktor Sekretarijata VSTV-a BiH osvrnuo se na ključne aktivnosti koje Sekretarijat VSTV-a BiH provodi u okviru svojih nadležnosti, posebno se osvrnuvši na poslovne procese u sudovima i nužnosti njihove reorganizacije s ciljem postizanja veće efektivnosti rada. „Na ovom polju Sekretarijat VSTV-a već nekoliko godina radi aktivno u saradnji sa sudovima u kojima se uvode novi procesi rada s ciljem rasterećenja sudija i kreiranja preduslova da se posvete suđenju, kao suštinskom aspektu sudijske uloge. Naš cilj je da ove inovirane procese implementiramo u čitavom sudskom sistemu i da kroz reorganizaciju dođemo do efikasnijeg rada i jačanja osjećaja zajedništva unutar sudskih kolektiva.“, istakao je Suljagić.

  Teme razmatrane na konferenciji odnosile su se na transparentnost i efikasnost rada sudova, reorganizaciju poslovnih procesa u sudovima, kao i organizovani kriminal i korupciju, u okviru koje teme je predstavljena revidirana metodologija Evropske unije za evidenciju krivičnih predmeta za najteža krivična djela i krivična djela iz visokog nivoa iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije te nalazi i preporuke Misije OSCE-a u BiH koji se odnose na upravljanje postupkom u složenim predmetima.