• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Čapljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ELEKTRONSKOJ EVIDENCIJI I KONTROLI RADNOG VREMENA OPĆINSKOG SUDA U ČAPLJINI

  27.03.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

  Broj: 53-0-Su-23-000301

  Čapljina, 24.03.2023. godine

   

   

  Na temelju  članka 31. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14, 85/21) i člana 29. Pravilnika o unutarnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“ broj: 66/12, 44/14, 54/17, 30/18, 83/22), predsjednica Općinskog suda u Čapljini, d o n o s i

   

  PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ELEKTRONSKOJ EVIDENCIJI I KONTROLI RADNOG VREMENA OPĆINSKOG SUDA U ČAPLJINI

   

  OPĆE ODREDBE

  Članak 1.

  U Pravilniku o elektronskoj evidenciji  i kontroli radnog vremena broj: 053-0-Su-19-000314 od 15.03.2023.godine (u daljem tekstu: Pravilnik),

   

   u članku 1. u stavku 2. u drugom redu  mijenja se oznaka RFID i treba glasi “MIFER“ .

   

  U poglavlju RFID MAGNETNE KARTICE mijenja se oznaka RFID  i treba da glasi „MIFER“

   

  Članak 2.

   

  U članku 3.mijenja se oznaka RFID i treba da glasi „MIFER“

   

  Članak 3.

   

  U članku 4. u stavku 1.,2. i 3. mijenjaju  se  oznake RFID i treba da glase „MIFER“

   

  Članak 4.

   

  U članku 5.stavku 1.mjenja se oznaka RFID i treba da glasi „MIFER“, a umjesto funkcijskih tipki  navedenim pod 1.,2, 3.,.4. i 5 treba da stoji:

   

   

  ·         Dolazak na posao

  ·         Kraj radnog vremena

  ·         Službeni izlaz

  ·         Privatni izlaz

  ·         Pauza

  ·         Drugo

  Članak 5.

   

  U članku 6. u stavku 1. i 2. mijenja se oznaka RFID i treba da glasi „MIFER“

   

  U poglavlju NESTANAK, UNIŠTENJE ILI OŠTEĆENJE RFIID KARTICE mijenja se oznaka RFID treba da stoji „MIFER“

   

  Članak 6.

   

  U članku  7.u stavku 1, 2, i 4. mijenja se oznaka RFID treba da glasi „MIFER“

   

  Članak 7.

   

  U članku 9. alineja 3. Napredni korisnik (portir) se briše.

   

  Članak 8.

   

  U članku 11. mijenjaju se oznaka RFID i  treba da glase „MIFER“

   

  Članak 9.

   

  Mijenja se odredba članka 12. tako da ista glasi:

   

  „Odlazak zaposlenika  s posla tijekom radnog vremena, osim za vrijeme pauze svim uposlenicima suda, osim sudaca i stručnih suradnika, dozvoljava tajnik suda u pisanom obliku na obrascu  IZLAZNICA“, koja je prilog ovom Pravilniku.

  Recepcionar/portir svojim potpisom na izlaznici ovjerava vrijeme povratka na posao.

  „Izostanak zaposlenika tijekom radnog vremena bez odobrene „IZLAZNICE“, smatra se neopravdanim izostankom s posla i predstavlja povredu službene dužnosti.

   

  Iza članka 9, dodaje se novi članak 9a) koji glasi:

   

  Članak 9 a).

   

  „Evidencija o nazočnosti na radu čuva se 5 godina“ što podrazumijeva i listu sa potpisima o nazočnosti na poslu. 

  „U slučaju kada je protiv zaposlenika pokrenut postupak protiv službene dužnosti,za koji bi mogla biti relevantna i evidencija iz stavka 1.ovog članka, ista se čuva do pravomoćnosti okončanja ovog postupka“.

   

  Članak 10.

   

              Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit  će se   na  web stranici Suda i bit će dostavljen elektronskim putem svim zaposlenicima Suda.

   

   

   

   

   

                                                                                                              Predsjednica suda

                                                                                                               Zdenka  Filipović   

       

   

   

  Prikazana vijest je na:
  40 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ELEKTRONSKOJ EVIDENCIJI I KONTROLI RADNOG VREMENA OPĆINSKOG SUDA U ČAPLJINI

  27.03.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

  Broj: 53-0-Su-23-000301

  Čapljina, 24.03.2023. godine

   

   

  Na temelju  članka 31. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14, 85/21) i člana 29. Pravilnika o unutarnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“ broj: 66/12, 44/14, 54/17, 30/18, 83/22), predsjednica Općinskog suda u Čapljini, d o n o s i

   

  PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ELEKTRONSKOJ EVIDENCIJI I KONTROLI RADNOG VREMENA OPĆINSKOG SUDA U ČAPLJINI

   

  OPĆE ODREDBE

  Članak 1.

  U Pravilniku o elektronskoj evidenciji  i kontroli radnog vremena broj: 053-0-Su-19-000314 od 15.03.2023.godine (u daljem tekstu: Pravilnik),

   

   u članku 1. u stavku 2. u drugom redu  mijenja se oznaka RFID i treba glasi “MIFER“ .

   

  U poglavlju RFID MAGNETNE KARTICE mijenja se oznaka RFID  i treba da glasi „MIFER“

   

  Članak 2.

   

  U članku 3.mijenja se oznaka RFID i treba da glasi „MIFER“

   

  Članak 3.

   

  U članku 4. u stavku 1.,2. i 3. mijenjaju  se  oznake RFID i treba da glase „MIFER“

   

  Članak 4.

   

  U članku 5.stavku 1.mjenja se oznaka RFID i treba da glasi „MIFER“, a umjesto funkcijskih tipki  navedenim pod 1.,2, 3.,.4. i 5 treba da stoji:

   

   

  ·         Dolazak na posao

  ·         Kraj radnog vremena

  ·         Službeni izlaz

  ·         Privatni izlaz

  ·         Pauza

  ·         Drugo

  Članak 5.

   

  U članku 6. u stavku 1. i 2. mijenja se oznaka RFID i treba da glasi „MIFER“

   

  U poglavlju NESTANAK, UNIŠTENJE ILI OŠTEĆENJE RFIID KARTICE mijenja se oznaka RFID treba da stoji „MIFER“

   

  Članak 6.

   

  U članku  7.u stavku 1, 2, i 4. mijenja se oznaka RFID treba da glasi „MIFER“

   

  Članak 7.

   

  U članku 9. alineja 3. Napredni korisnik (portir) se briše.

   

  Članak 8.

   

  U članku 11. mijenjaju se oznaka RFID i  treba da glase „MIFER“

   

  Članak 9.

   

  Mijenja se odredba članka 12. tako da ista glasi:

   

  „Odlazak zaposlenika  s posla tijekom radnog vremena, osim za vrijeme pauze svim uposlenicima suda, osim sudaca i stručnih suradnika, dozvoljava tajnik suda u pisanom obliku na obrascu  IZLAZNICA“, koja je prilog ovom Pravilniku.

  Recepcionar/portir svojim potpisom na izlaznici ovjerava vrijeme povratka na posao.

  „Izostanak zaposlenika tijekom radnog vremena bez odobrene „IZLAZNICE“, smatra se neopravdanim izostankom s posla i predstavlja povredu službene dužnosti.

   

  Iza članka 9, dodaje se novi članak 9a) koji glasi:

   

  Članak 9 a).

   

  „Evidencija o nazočnosti na radu čuva se 5 godina“ što podrazumijeva i listu sa potpisima o nazočnosti na poslu. 

  „U slučaju kada je protiv zaposlenika pokrenut postupak protiv službene dužnosti,za koji bi mogla biti relevantna i evidencija iz stavka 1.ovog članka, ista se čuva do pravomoćnosti okončanja ovog postupka“.

   

  Članak 10.

   

              Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit  će se   na  web stranici Suda i bit će dostavljen elektronskim putem svim zaposlenicima Suda.

   

   

   

   

   

                                                                                                              Predsjednica suda

                                                                                                               Zdenka  Filipović