• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Čapljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE PRENJ, KLEPCI I DRAČEVO

  13.03.2023.

  Bosna i Hercegovina

  Federacije Bosne i Hercegovine

  Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

  Zemljišno knjižno odjeljenje

  Broj: 053-0-Su-23-000245

  Čapljina, 10.03.2023. godine

                                                                                                               

      

      Na temelju članka 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH („Službene novine F BiH“, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Čapljini,  

   

  NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA

   KATASTARSKE OPĆINE  PRENJ,  KLEPCI  I  DRAČEVO

   

            Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Prenj, Klepci, i Dračevo,     po novom premjeru, da to svoje pravo prijave podneskom u dva primjerka u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa na oglasnoj ploči Općinskog suda u Čapljini, oglasnoj ploči Zemljišno knjižnog odjeljenja suda, u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u BiH i da podnesu dokaze za to nadležnom Zemljišno knjižnom odjeljenju Općinskog suda u Čapljini. U suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

           Osobe koje tvrde da polažu pravo na nekretninama u navedenim katastarskim općinama mogu gore navedeni rok na lični/osobni zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze koje nisu mogli da pribave u 60 dana.

         Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na temelju do tada pribavljenih dokaza i dokumentacije koju posjeduje Zemljišno knjižno odjeljenje Općinskog suda u Čapljini..

           Kroz projekt sistematskog ažuriranja katastra izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) i to KPU – Prenj, Klepci i Dračevo ,  u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU katastarskih općina koja je predmetom sistemskog ažuriranja, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u iste u gore navedenim  rokovima.

            Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

            Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina“ u Zemljišno knjižnom odjeljenju provodit će se bez naplate sudske takse.

            Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna/lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Zemljišno knjižnom odjeljenju Općinskog suda u Čapljini na adresi, Ulica Zrinsko-frankopanska Čapljina, utorkom, srijedom i četvrtkom od 9,00 do 13,00 sati.

            Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Čapljini, Ulica Ruđera Boškovića  12, 88300 Čapljina.

                                                                                                                                Predsjednica

  ______________

  Zdenka Filipović

  Dostaviti:

  -Federalnoj geodetskoj upravi putem pošte i putem e -maila

  -u su spis

   

  Prikazana vijest je na:
  27 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE PRENJ, KLEPCI I DRAČEVO

  13.03.2023.

  Bosna i Hercegovina

  Federacije Bosne i Hercegovine

  Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

  Zemljišno knjižno odjeljenje

  Broj: 053-0-Su-23-000245

  Čapljina, 10.03.2023. godine

                                                                                                               

      

      Na temelju članka 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH („Službene novine F BiH“, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Čapljini,  

   

  NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA

   KATASTARSKE OPĆINE  PRENJ,  KLEPCI  I  DRAČEVO

   

            Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Prenj, Klepci, i Dračevo,     po novom premjeru, da to svoje pravo prijave podneskom u dva primjerka u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa na oglasnoj ploči Općinskog suda u Čapljini, oglasnoj ploči Zemljišno knjižnog odjeljenja suda, u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u BiH i da podnesu dokaze za to nadležnom Zemljišno knjižnom odjeljenju Općinskog suda u Čapljini. U suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

           Osobe koje tvrde da polažu pravo na nekretninama u navedenim katastarskim općinama mogu gore navedeni rok na lični/osobni zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze koje nisu mogli da pribave u 60 dana.

         Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na temelju do tada pribavljenih dokaza i dokumentacije koju posjeduje Zemljišno knjižno odjeljenje Općinskog suda u Čapljini..

           Kroz projekt sistematskog ažuriranja katastra izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) i to KPU – Prenj, Klepci i Dračevo ,  u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU katastarskih općina koja je predmetom sistemskog ažuriranja, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u iste u gore navedenim  rokovima.

            Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

            Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina“ u Zemljišno knjižnom odjeljenju provodit će se bez naplate sudske takse.

            Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna/lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Zemljišno knjižnom odjeljenju Općinskog suda u Čapljini na adresi, Ulica Zrinsko-frankopanska Čapljina, utorkom, srijedom i četvrtkom od 9,00 do 13,00 sati.

            Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Čapljini, Ulica Ruđera Boškovića  12, 88300 Čapljina.

                                                                                                                                Predsjednica

  ______________

  Zdenka Filipović

  Dostaviti:

  -Federalnoj geodetskoj upravi putem pošte i putem e -maila

  -u su spis