• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Čapljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  ODLUKU o pokretanju postupka javne nabave roba

  17.12.2021.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

  Broj: 053-0-Su-21-0001047

  Čapljina, 17.12.2021.godine

   

   

  Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima FBiH ( „Službene novine FBiH“ broj: 38/05, 22/06, 72/10, 7/13, 52/14, 85/21), članka 17. stavak 1. članka 18. stavak 1.članka 87. stavak 3. i članka 90. Zakona o Javnim nabavkama ( „Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), članka 1., članka 2. članka 7. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Općinskog suda u Čapljini broj:  053-0-Su-15-000134 od 17.02.2015.godine, predsjednica suda, donosi:

   

  ODLUKU

  o pokretanju postupka javne nabave roba

   

  I.

  Odobrava se pokretanje Izravnog postupka javne nabavke roba: uništavač papira- 9 komada.

   

   

  CPV-30191400-8

   

   

  II.

  Procijenjena vrijednost Javne nabave iz ove Odluke čini iznos od 1.340,00 KM, bez uračunatog PDV-a.

   

  III.

  Sredstva za javnu nabavu usluga definiranih u  točci  I. ove Odluke, osigurana su iz proračuna HNŽ za 2021. godinu, na poziciji Općinskog suda u Čapljini, ekonomski kod - 821300.

   

  IV.

  Kriterij za izbor je najniža cijena.

  V.

   

  Za provođenje postupka Izravnog sporazuma iz članka I ove Odluke zadužuje se Povjerenstvo koje će imenovati predsjednica suda.

                                                                         

   

  VI.

  Javna nabavka će se provesti po postupku Izravnog sporazuma i zaključivanju ugovora s ponuđačem koji je na temelju prethodnog ispitivanja tržišta dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom koja je ekonomski najpovoljnija i kvalitet za predmetnu robu.

  Na temelju provedene procedure shodno odredbama članka 10. točke b i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Općinskog suda u Čapljini broj 053-0-Su-15-000134 od dana 17.02.2015. godine s odabranim ponuđačem zaključit će se odgovarajući ugovor.

   

  VII.

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Općinskog suda u Čapljini.

   

   

  PREDSJEDNICA 

  Zdenka  Filipović

   

   

  Dostaviti:

  -Na web stranicu suda

  -U Su spis

  Prikazana vijest je na:
  4 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  ODLUKU o pokretanju postupka javne nabave roba

  17.12.2021.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

  Broj: 053-0-Su-21-0001047

  Čapljina, 17.12.2021.godine

   

   

  Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima FBiH ( „Službene novine FBiH“ broj: 38/05, 22/06, 72/10, 7/13, 52/14, 85/21), članka 17. stavak 1. članka 18. stavak 1.članka 87. stavak 3. i članka 90. Zakona o Javnim nabavkama ( „Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), članka 1., članka 2. članka 7. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Općinskog suda u Čapljini broj:  053-0-Su-15-000134 od 17.02.2015.godine, predsjednica suda, donosi:

   

  ODLUKU

  o pokretanju postupka javne nabave roba

   

  I.

  Odobrava se pokretanje Izravnog postupka javne nabavke roba: uništavač papira- 9 komada.

   

   

  CPV-30191400-8

   

   

  II.

  Procijenjena vrijednost Javne nabave iz ove Odluke čini iznos od 1.340,00 KM, bez uračunatog PDV-a.

   

  III.

  Sredstva za javnu nabavu usluga definiranih u  točci  I. ove Odluke, osigurana su iz proračuna HNŽ za 2021. godinu, na poziciji Općinskog suda u Čapljini, ekonomski kod - 821300.

   

  IV.

  Kriterij za izbor je najniža cijena.

  V.

   

  Za provođenje postupka Izravnog sporazuma iz članka I ove Odluke zadužuje se Povjerenstvo koje će imenovati predsjednica suda.

                                                                         

   

  VI.

  Javna nabavka će se provesti po postupku Izravnog sporazuma i zaključivanju ugovora s ponuđačem koji je na temelju prethodnog ispitivanja tržišta dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom koja je ekonomski najpovoljnija i kvalitet za predmetnu robu.

  Na temelju provedene procedure shodno odredbama članka 10. točke b i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Općinskog suda u Čapljini broj 053-0-Su-15-000134 od dana 17.02.2015. godine s odabranim ponuđačem zaključit će se odgovarajući ugovor.

   

  VII.

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Općinskog suda u Čapljini.

   

   

  PREDSJEDNICA 

  Zdenka  Filipović

   

   

  Dostaviti:

  -Na web stranicu suda

  -U Su spis