• logo
 • Općinski sud u Čapljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Interni oglas za popunu upražnjenog mjesta

  09.09.2021.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

  Broj: 053-0-Su-21-000713

  Čapljina, 08 .09. 2021. godine  Na temelju članka 31. i 48. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 72/10, 7/13, 52/14), članka 21. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/05), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Čapljini, predsjednica suda raspisuje  I N T E R NI O G L A S


  Za popunu upražnjenog radnog mjesta u Općinskom sudu Čapljini


  2. Viši referent- asistent suca/daktilograf...................................1 (jedan) izvršitelj na

  neodređeno vrijeme

  Poslovi i zadaci:


  -na računaru obavlja poslove vođenja zapisnika na ročištima, raspravama i pretresima u zgradi suda ili van nje,

  -radi sa sucem na poslovima izrade i prepisivanja sudskih odluka, poslovima pošte i izrade kraćih dopisa po uputstvima i naredbama suca na računaru,

  -postupa po naredbama suca u vezi spisa, sređuje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodijeljeni u rad,

  -vrši kucanje po diktatu i prijepisu na računaru,

  -vrši prijepise audio-snimaka sa objavljenih glavnih pretresa, a po potrebi učestvuje i na glavnim raspravama kao tehnički operator na uređajima za audio snimanje suđenja,

  -vrši poslove preuzimanja predmeta u pisarnici za čiju dostavu nije zadužen viši referent za upravljanje predmetima,

  -vrši umnožavanje materijala u vezi predmeta i na kopir-aparatu ili drugom tehničkom uređaju za tu svrhu,

  -pomaže sucu u izradi izvještaja i drugih akata,

  -dostavlja spise na otpremu višem referentu za upravljanje predmetima,

  -vrši i druge poslove po nalogu predsjednika suda ili tajnika suda.


  Opći uvjeti: Opći uvjeti iz članka 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stupanj stručne spreme za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne/disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH)


  Posebni uvjeti:

  • SSS, IV stupnja, gimnazija, ekonomska ili upravna škola

  • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža nakon stjecanja tražene srednje školske spreme

  • poznavanje rada na računaru

  Obvezno testiranje poznavanja daktilografije za prijavljene kandidate.  Potrebni dokumenti: uz prijavu za oglas kandidati su dužni dostaviti (original ili ovjereni preslik):

  • svjedodžbu/svjedočanstvo o završenoj traženoj školi SSS - IV stupnja,

  • dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje/certifikat/potvrda) izdat od strane ovlaštene informatičke kuće/poduzeća/ustanove koje je registrirano da može pružiti obuku u radu na računarima,

  • uvjerenje/potvrda o radnom stažu u nakon završene srednje škole,

  • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci,

  • ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH odnosno BiH,

  • ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH,

  • dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u stalnom radnom odnosu na poslovima namještenika u tijelu državne službe na bilo kojoj razini vlasti u Fedraciji BiH,


  Izabrani kandidati će prije preuzimanja dužnosti namještenika biti dužan dostaviti:

  • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,

  • uvjerenje nadleženog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).


  Rok i adresa dostave:  Prijavu sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa, putem prijemog ureda Suda ili putem pošte na adresu:


  Općinski sud u Čapljini

  Ulica Ruđera Boškovića br. 12

  88300 Čapljina

  Sa naznakon „ZA INTERNI OGLAS“


  Na Interni oglas se mogu javiti samo namještenici iz tijela državne službe svih razina vlasti u Fedraciji BiH shodno članku 21. stavak 2. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji BiH.


  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Dokumentacija se vraća samo na osobni zahtjev.  PREDSJEDNICA

  Zdenka Filipović  Prikazana vijest je na:
  21 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Interni oglas za popunu upražnjenog mjesta

  09.09.2021.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

  Broj: 053-0-Su-21-000713

  Čapljina, 08 .09. 2021. godine  Na temelju članka 31. i 48. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 72/10, 7/13, 52/14), članka 21. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/05), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Čapljini, predsjednica suda raspisuje  I N T E R NI O G L A S


  Za popunu upražnjenog radnog mjesta u Općinskom sudu Čapljini


  2. Viši referent- asistent suca/daktilograf...................................1 (jedan) izvršitelj na

  neodređeno vrijeme

  Poslovi i zadaci:


  -na računaru obavlja poslove vođenja zapisnika na ročištima, raspravama i pretresima u zgradi suda ili van nje,

  -radi sa sucem na poslovima izrade i prepisivanja sudskih odluka, poslovima pošte i izrade kraćih dopisa po uputstvima i naredbama suca na računaru,

  -postupa po naredbama suca u vezi spisa, sređuje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodijeljeni u rad,

  -vrši kucanje po diktatu i prijepisu na računaru,

  -vrši prijepise audio-snimaka sa objavljenih glavnih pretresa, a po potrebi učestvuje i na glavnim raspravama kao tehnički operator na uređajima za audio snimanje suđenja,

  -vrši poslove preuzimanja predmeta u pisarnici za čiju dostavu nije zadužen viši referent za upravljanje predmetima,

  -vrši umnožavanje materijala u vezi predmeta i na kopir-aparatu ili drugom tehničkom uređaju za tu svrhu,

  -pomaže sucu u izradi izvještaja i drugih akata,

  -dostavlja spise na otpremu višem referentu za upravljanje predmetima,

  -vrši i druge poslove po nalogu predsjednika suda ili tajnika suda.


  Opći uvjeti: Opći uvjeti iz članka 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stupanj stručne spreme za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne/disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH)


  Posebni uvjeti:

  • SSS, IV stupnja, gimnazija, ekonomska ili upravna škola

  • najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža nakon stjecanja tražene srednje školske spreme

  • poznavanje rada na računaru

  Obvezno testiranje poznavanja daktilografije za prijavljene kandidate.  Potrebni dokumenti: uz prijavu za oglas kandidati su dužni dostaviti (original ili ovjereni preslik):

  • svjedodžbu/svjedočanstvo o završenoj traženoj školi SSS - IV stupnja,

  • dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje/certifikat/potvrda) izdat od strane ovlaštene informatičke kuće/poduzeća/ustanove koje je registrirano da može pružiti obuku u radu na računarima,

  • uvjerenje/potvrda o radnom stažu u nakon završene srednje škole,

  • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci,

  • ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH odnosno BiH,

  • ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH,

  • dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u stalnom radnom odnosu na poslovima namještenika u tijelu državne službe na bilo kojoj razini vlasti u Fedraciji BiH,


  Izabrani kandidati će prije preuzimanja dužnosti namještenika biti dužan dostaviti:

  • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,

  • uvjerenje nadleženog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).


  Rok i adresa dostave:  Prijavu sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa, putem prijemog ureda Suda ili putem pošte na adresu:


  Općinski sud u Čapljini

  Ulica Ruđera Boškovića br. 12

  88300 Čapljina

  Sa naznakon „ZA INTERNI OGLAS“


  Na Interni oglas se mogu javiti samo namještenici iz tijela državne službe svih razina vlasti u Fedraciji BiH shodno članku 21. stavak 2. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji BiH.


  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Dokumentacija se vraća samo na osobni zahtjev.  PREDSJEDNICA

  Zdenka Filipović