• logo
 • Općinski sud u Čapljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Javni natječaj za pripravnika - volontera

  08.09.2021.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

  Broj: 053-0-Su-21-000 712

  Čapljina, 08.09.2021.godine  Na temelju članka 45. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14), članka 34. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini broj: 053-0-Su-467/10, 224/13, 967/13 i 147/17 i Pravilnika o uvjetima i načinu prijema sudskog vježbenika/pripravnika i osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Čapljini broj: 053-0-Su-17-294 od 03.04.2017.godine, predsjednica suda objavljuje:  J A V N I N A T J E Č A J


  Za prijem sudskih vježbenika/pripravnika - za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Čapljini


  Vježbenik/pripravnik - VSS, VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – 1 (jedan) izvršitelj.


  Opis poslova: poslovi i zadaci radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju do dvije godine.


  Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, („Službene novine F BiH“ broj: 29/03, 23/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini i to:


  VSS, diplomirani pravnik, VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke


  Uz prijavu na Javni natječaj potrebno je dostaviti slijedeće dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

  1. Diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06. 04.1992.godine

  2. Uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija

  3. Uvjerenje Službe za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje)

  4. Rješenje nadležne ustanove o utvrđenom stupnja invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stupanj invalidnosti od 60% i više)

  5. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice.


  Izbor i prijem sudskog vježbenika/pripravnika - za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih Pravilnikom o uvjetima i načinu prijema sudskog vježbenika/pripravnika i osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Općinskog suda u Čapljini.


  Ostale dokumente o ispunjavanju općih uvjeta natječaja izabrani kandidat će biti dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja.


  Prijavu na natječaj uz sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnim tablama Službe za zapošljavanje Čapljina, Stolac, Neum i Ravno, te oglasne table Općinskog suda u Čapljini, na web stranici ovog suda http://opsud-capljina.pravosudje.ba, putem prijemnog ureda pisarne Suda ili putem pošte na adresu:


  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

  Ruđera Boškovića br.12

  88300 Čapljina

  Sa naznakom za Javni natječaj za prijem vježbenika/pripravnika  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


  Dokumenti se vraćaju samo na osobni zahtjev i uz osobno preuzimanje.
  PREDSJEDNICA

  Zdenka Filipović

  Dostaviti:

  -          Službama za zapošljavanje podružnice Čapljina, Stolac, Neum, Ravno

  -          Na oglasnu ploču suda

  -          Na Web stranicu suda

  -          U Su spis

  - Ev.28.09.2021.godine

     Prikazana vijest je na:
  6 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Javni natječaj za pripravnika - volontera

  08.09.2021.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

  Broj: 053-0-Su-21-000 712

  Čapljina, 08.09.2021.godine  Na temelju članka 45. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14), članka 34. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini broj: 053-0-Su-467/10, 224/13, 967/13 i 147/17 i Pravilnika o uvjetima i načinu prijema sudskog vježbenika/pripravnika i osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Čapljini broj: 053-0-Su-17-294 od 03.04.2017.godine, predsjednica suda objavljuje:  J A V N I N A T J E Č A J


  Za prijem sudskih vježbenika/pripravnika - za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Čapljini


  Vježbenik/pripravnik - VSS, VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – 1 (jedan) izvršitelj.


  Opis poslova: poslovi i zadaci radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju do dvije godine.


  Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, („Službene novine F BiH“ broj: 29/03, 23/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini i to:


  VSS, diplomirani pravnik, VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke


  Uz prijavu na Javni natječaj potrebno je dostaviti slijedeće dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

  1. Diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06. 04.1992.godine

  2. Uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija

  3. Uvjerenje Službe za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje)

  4. Rješenje nadležne ustanove o utvrđenom stupnja invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stupanj invalidnosti od 60% i više)

  5. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice.


  Izbor i prijem sudskog vježbenika/pripravnika - za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih Pravilnikom o uvjetima i načinu prijema sudskog vježbenika/pripravnika i osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Općinskog suda u Čapljini.


  Ostale dokumente o ispunjavanju općih uvjeta natječaja izabrani kandidat će biti dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja.


  Prijavu na natječaj uz sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnim tablama Službe za zapošljavanje Čapljina, Stolac, Neum i Ravno, te oglasne table Općinskog suda u Čapljini, na web stranici ovog suda http://opsud-capljina.pravosudje.ba, putem prijemnog ureda pisarne Suda ili putem pošte na adresu:


  OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

  Ruđera Boškovića br.12

  88300 Čapljina

  Sa naznakom za Javni natječaj za prijem vježbenika/pripravnika  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


  Dokumenti se vraćaju samo na osobni zahtjev i uz osobno preuzimanje.
  PREDSJEDNICA

  Zdenka Filipović

  Dostaviti:

  -          Službama za zapošljavanje podružnice Čapljina, Stolac, Neum, Ravno

  -          Na oglasnu ploču suda

  -          Na Web stranicu suda

  -          U Su spis

  - Ev.28.09.2021.godine