Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Zaključak o odgodi ročišta o prodaji nekretnina

02.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

Broj: 53 0 I 058778 15 I

Čapljina, 02.03.2021. godine

 

 

 

  Općinski sud u Čapljini, sudac Dubravka Soče,    u ovršnom postupku tražitelja ovrhe 1.Ediba  Hamamdžić  i dr., svi zastupani po punomoćniku  Behiji Ljubović Aganović advokatu iz Sarajeva, Ul.Radićeva br.10 i 2.WACKER POLYMER SYSTEMS  Gmb&Co.Lo.KG, zastupan po Ameli F.Filipović, advokatu iz Sarajeva,  protiv ovršenika   FEROELEKTRO d.d. Sarajevo, Ulica Maršala Tita br.28, zastupan po punomoćniku Veliji Sabljić advokatu iz Sarajeva, radi isplate, dana 02.03.2021.godine donio je

 

 

Z A K L J U Č A K

 

Za dan  SRIJEDA 03.03.2021.godine, ČETVRTAK 04.03.2021.godine i PETAK 05.03.2021.godine  u 10,00 sati zakazano je ročište  za prodaju nepokretnosti  u  vlasništvu ovršenika  FEROELEKTRO d.d. Sarajevo, Ulica Maršala Tita br.28, sa dijelom 1/1 upisane u zemljišne knjige  Općinskog suda u Čapljini K.O.Neum   tražitelja ovrhe Ediba Hamamdžić i dr. svi zastupani po pun.Behiji Ljubović Aganović adv. iz Sarajeva i WACKER POLYMER SYSTEMS  Gmb&Co.Lo.KG, zastupan po Ameli F.Filipović, advokatu iz Sarajeva.

 

 

Kako je u zadnjem tjednu došlo do naglog pogoršanja epidemiološke situacije zbog pandemije COVID 19  kako u Hercegovačko neretvanskoj županiji tako i u Kantonu Sarajevo, to zbog opasnosti širenja zaraze obzirom da je za prvu prodaju predmetnih nekretnina zainteresiran  veliki broj kupaca kako sa područja Sarajeva tako i ostalih krajeva Federacije, a sala u kojoj je trebalo biti održano ročište javne dražbe nije adekvatna za prijem više od trideset osoba  a što je kao maksimum propisano u Naredbi Stožera civilne zaštite, to se prvo ročište za prodaju nepokretnosti odlaže   i novo zakazuje za dan ČETVRTAK 06.05.2021.godine s početkom u 10,00 sati i PETAK 07.05.2021.godine s početkom u 10,00 sati o čemu će Sud donjeti poseban zaključak i dostaviti strankama.

 

 

 

                                                                                                             S U D A C

 

                                                                                                        Dubravka Soče

 


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh