Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

19.01.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

Broj: 053-0-Su-21-000 065

Čapljina, 19.01.2021. godineNa temelju članka 3., članka 17., stavak 1., članka 18., stavak 1., i članka 90. Zakona o Javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), članka 1., članka 2., članka 7. i članka 10. točke a). Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Općinskog suda u Čapljini broj: 053-0-Su-15-000134 od 17.02.2015. godine, predsjednica suda donosi:


ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabave usluga


I.

Odobrava se pokretanje Izravnog postupka javne nabavke usluga:

Pregled elektroinstalacija i gromobranskih instalacija.


CPV-71632000-7-Usluge tehničkog ispitivanja.II.

Procijenjena vrijednost Javne nabave iz ove Odluke iznosi do 1000,00 KM, bez uračunatog PDV-a.


III.

Sredstva za javnu nabavu usluga definiranih u točci I. ove Odluke, osigurana su iz proračuna HNŽ za 2021. godinu, na poziciji Općinskog suda u Čapljini, ekonomski kod 613721-usluge popravki i održavanje zgrade.


IV.

Kriterij za izbor je najniža cijena.

V.


Ova Odluka provest će se u skladu sa člankom 7. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Općinskog suda u Čapljini.

VI.

Izravni sporazum za javnu nabavku usluga iz točke 1. ove Odluke okončat će se izdavanjem računa.


VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Općinskog suda u Čapljini.


PREDSJEDNICA

Zdenka Filipović


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh