Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

03.11.2020.


Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

Broj:053-0-Su-20-0001185

Čapljina, 03.11.2020. godineNa temelju članka 14. članka 18. stavak 1., članka 87. stavak 2. članka 88. i 89. Zakona o javnim nabavama ( „Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), a postupajući po Odluci Vlade HNŽ o odobravanju nabavke i plaćanja opreme i stalnih sredstava Općinskom sudu u Čapljini, broj: 01-1-02-2150/20 od 20.10.2020. godine, utvrđenih izmjenama i dopunama proračuna HNŽ/HNK-a za 2020. godinu, predsjednica suda, donosi


ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabave roba


I

Odobrava se pokretanje postupka javne nabave roba:

-Nabava uredskih stolica


JRJN-39112000-0 stolice


Evidencijski broj nabave je: 1/20

II

Postupak javne nabave provesti će se u skladu sa člankom 88. stavak 1. Zakonom o javnim nabavama putem konkurentskog postupka za dostavljanje ponuda.


III

Procjenjena ukupna vrijednost javne nabave iz ove Odluke iznosi 12.700,00 KM (dvanaesttisućasedamstotina KM), bez uračunatog PDV-a.


IV

Sredstva za javnu nabavu roba definiranih u točci I. ove Odluke osigurana su Izmjenama i dopunama proračuna HNŽ/HNK za 2020. godinu, na poziciji Općinskog suda u Čapljini, organizacijska jedinica 15020005, ekonomski kod 821300 (nabava opreme) .


V

Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda.


VI.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se imenovano povjerenstvo.

VII.

Sastavni dio ove Odluke je Odluka Vlade HNŽ-a o odobravanju nabave i plaćanja opreme i stalnih sredstava u obliku prava iz izmjena i dopuna proračunom HNŽ-a za 2020.godinu, Općinskom sudu u Čapljini broj: 01-1-02-2150/20 od 20.10.2020. godine.


VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Općinskog suda u Čapljini.PREDSJEDNICA

Zdenka Filipović
Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh