Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

04.11.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

Broj: 053- 0 – Su- 20-0001193

Čapljina, 04. 11. 2020. godine
Na temelju članka 18. stav 1., članka 87. stavak 3. i članka 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 1.,2.,7 i 10. točke b) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma, Općinskog suda u Čapljini broj: 053- 0- Su-15-000134 od 17.02.2015. godine, a postupajući po odluci Vlade HNŽ o odobravanju nabave i plaćanja opreme i stalnih sredstava Općinskom sudu u Čapljini, broj: 01-01-02-2150/20 od 20.10.2020.godine, utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ/HNK za 2020.godinu, predsjednica Suda donosiO D L U K U

o pokretanju postupka javne nabave putem izravnog sporazumaI.

Odobrava se pokretanje postupaka javne nabave : Nabava licenci Microsoft Office Home & Business 2019 - 9 komada.


JRJN-48000000-8- programski paketi i informacijski sistemiII.

Procjenjena vrijednost nabave iz članka I. ove Odluke iznosi 4.270,00 KM bez uračunatog PDV-a. Naznačena sredstva su osigurana u Proračunu HNŽ/HNK-a za 2020. godinu na poziciji Općinskog suda u Čapljini, ekonomski kod 821500.III.

Za provođenje postupka izravnog sporazuma za nabavu licenci iz članka I. ove Odluke zadužuje se imenovano povjerenstvo.IV.

Javna nabava će se provesti po postupku izravnog sporazuma, zaključivanjem ugovora sa ponuđačem, koji je na temelju predhodnog ispitivanja tržišta dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom.

Na temelju provedene procedure shodno odredbama članka 10. točke b). i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma sporazuma Općinskog suda u Čapljini broj 053 0 Su-15-000134 od 17.02.2015. godine, sa odabranim ponuđačem zaključit će se odgovarajući ugovor.


V.

Sastavni dio ove Odluke je Odluka Vlade HNŽ-a o odobravanju nabave i plaćanja opreme i stalnih sredstava u obliku prava iż Izmjena i dopuna Proračunom HNŽ-a za 2020. godinu, Općinskom sudu u Čapljini broj: 01-1-02-2150/20 od 20.10.2020.godine


VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.Predsjednica

Zdenka FilipovićVijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh