Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Odluka organizaciji rada Općinskog suda u Čapljini

19.03.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON

Općinski sud u Čapljini

Broj: 053-0-Su-20-000363

Čapljina, 19.03.2020. godine

 

 

Na temelju članaka 31. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine  Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) i članka 8. točke a), s), t) i z)  Pravilnika o unutarnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12, 40/14 i 54/17), radi proglašenog stanja nesreće uzrokovane koronavirusom ( COVID 19)  koje je proglasila Vlada Federacije BiH i Vlada HNŽ/HNK i  Odluka, mjera i preporuka Vlade HNŽ/HNK broj od 17.03.2020 godine,  Predsjednica Općinskog suda u Čapljini donosi sljedeću:

 

 

O D L U K U

o organizaciji rada Općinskog suda u Čapljini

povodom epidemiološke situacije  uzrokovane pojavomkoronavirusa

 

 

U cilju prevencije širenja zaraze koronavirusom (COVID-19), koji se smatra zaraznom bolešću odlučeno je sljedeće:

 

Za vrijeme trajanja stanja nesreće, Općinski sud u Čapljini će organizirati  rad radi obavljanja svojih nadležnosti na način da će provoditi i izvršavati samo najnužnije-hitne predmete.

S tim u vezi Općinski sud u Čapljini  će  od 19.03.2020.godine pa do daljnjeg funkcionirati na sljedeći način.

 

Održavanje ročišta:

 

 

 

-          Suci i stručni suradnici Općinskog suda u Čapljiniodložiti će ročišta do daljenjeg, izuzev onih ročišta za koja je zakonom propisano da su hitna ili neodložna (u pritvorskim predmetima, predmetima zadržavanja duševno bolesnih osoba u zdravstvenim institucijama, predmetima nasilja u obitelji  kao i drugim hitnim predmetima iz Zakona o prekršajima FBiH, predmetima mjera osiguranja te privremenih mjera), te će o tome obavijestiti sve učesnike u postupku.

 

Radno vrijeme suda i organizacija rada:

 

-          Radno vrijeme sa strankama se skraćuje i određuje u trajanju  od 9,30 sati do 12,00 sati.Radno vrijeme Općinskog suda u Čapljiniskraćuje se i određuje u trajanju od 8,00, sati do 13,00 sati, osim za spremačice za koje će radno vrijeme biti od 10,00 sati do15,00 sati.

-          Svi pripravnici/volonteri suda, do daljnjeg neće dolaziti na posao u zgradu suda.

-          U upravi suda organizirat će se rad na način da u istom bude prisutan najmanje jedan uposlenik koji će vršiti komunikaciju putem  telefona, elektronske pošte, kao i sve  druge hitne poslove.

-          U organizacionim jedinicama suda rad će se organizirati sa minimalnim brojem uposlenika  te će se sačiniti raspored dežurstava način da se uposlenici rotiraju na dnevnoj osnovi pri čemu će se voditi računa da u svakom momentu u svakom odjelu, odnosno organizacionoj jedinici bude prisutan najmanje jedan uposlenik koji obavlja određenu vrstu poslova, a konačni raspored dežura na nivou suda bit će sačinjen od strane Predsjednice suda te će isti činiti sastavni dio ove odluke.

-          Sve pasivne dežure nastavljaju se i ubuduće na dosadašnji način.

-           Uposlenici suda će  prema rasporedu dežureredovne i dodjeljene zadatke izvršavati na dane kada su prisutni na poslu.

 

-          Sudbena policija neće dozvoljavati ulazak stranaka u zgradu suda izvan radnog vremena predviđenog za rad sa strankama. U prostorije Zemljišnoknjižnog odjeljenja ulaz strankama je dozvoljen tijekom vremena predviđenog za rad sa strankama kako je navedeno u stavku 1.

 

-          Sudbena policija će i za vrijeme rada sa strankama osobama koja nemaju poziv suda prema stavu 1. ove Odlukeograničitiulazak u zgradu Suda na način što će u zgradu Suda puštati jednu po jednu stranku koju u tom momentu može primiti slobodni referent u pisarnici, zemljišnoknjižnom uredu ili portirnici suda, samokada se radi o hitnim slučajevima, strogo se pridržavajući pravila propisanih preporukama i naredbama Kriznog stožera/štaba Civilne zaštite F BiH i HNŽ/K,te gradskog stožera civilne zaštite Čapljina.

 

-          U svim slučajevima u kojima se ne radi o hitnom prijemu zahtjeva i pismena, stranke i javnost se upućuju da istu dostavljaju putem pošte.

 

-          Svi uposlenici Općinskog suda u Čapljini koji najveći dio radnog vremena provedu  u obavljanju redovnog posla imaju neposredan kontakt sa strankama u obavezi su koristiti zaštitne rukavice i dezinfekciona sredstva za ruke koja su na raspolaganju, a u skladu sa mogućnostima za nabavku.

 

-          Od nadležnih zdravstvenih ustanova i  stožera Civilne zaštite HNŽ/K zahtijevati da se izvrši dezinfekcija sudnica, šalter sale pisarnice, Zemljišnoknjižnog odjeljenja, te svih hodnika, rukohvata i sl. i da se izvrši nabavka dodatne zaštitne opreme (rukavice, zaštitne maske, dezinfekciona sredstva).

-          Sudbena policija će osigurati da u hodnik suda ulazi onoliko stranaka koliko trenutno ima referenata koji su slobodni da odmah prime stranke.

-          U skladu sa preporukom Vlade FBiH od 17.03.2020.godine i odlukom o obustavi nastave u školama, te rada vrtića,uposlenicima-majkama malodobne djece uzrasta do 10 godina, omogućiti će se odsustvo sa posla,  ukoliko oba roditelja rade,do 03.04.2020.godine ili do drugačije odluke. Šefovi sudskih odjeljenja i organizacionih jedinica će sačiniti spiskove uposlenika u tijeku radnog dana 19. 03. 2020. godine, a  koji su roditelji –majke djece uzrasta do 10 godina uz izjašnjenje tih uposlenika da li namjeravaju koristiti navedenu pogodnost i ako da u kom periodu.

-          Svim uposlenicima u dane koje nisu na radnom mjestu će se dati upute za rad od kuće ukoliko je to zbog prirode posla moguće te ukoliko to proces rada dozvoljava.

 

-          Raspoređivanje novozaprimljenih predmeta vrši se na uobičajeni način putem CCMS-a, a za slučaj prijema predmeta hitne prirode iz stavka 1. ove odluke po dogovoru za dežurnim sudijom i na poslu prisutnim službenikom koji je u mogućosti po potrebi izvršiti presignaciju predmeta, te IKT službenikom kome je omogućen rad i od kuće.

 

-          Putem javnih medija apelirati će se  na javnost da  se komunikacija i korespodencija sa sudom vrši putem pošte u najvećoj mogućoj mjeri.

 

-          U ulaznom holu suda i Zemljišnoknjižnog odjeljenja bit će dostupni svi formulari zahtjeva  koji se podnose i koje će stranke imati mogućnost preuzeti radi popunjavanja izvan zgrade suda.

 

Provođenje odluke i kontrola provođenja odluke:

-          Nepoštivanje ove odluke od strane uposlenika predstavlja povredu službene dužnosti.

 

-          Nadležni predsjednici odjeljenja, te šefovi organizacionih jedinica u obvezi su nadzirati i kontrolirati poštivanje ove odluke.

 

-          Svi nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposlenicisuda su u obavezi upravi suda i to Tajniku suda dostaviti brojeve svojih kontakt telefona, te na iste biti dostupni.

 

Za sva dodatna pitanja stanaka i javnosti moguća je komunikacija putem službenog telefonskog broja suda 036/806-115, 036/806-350 ili putem e-maila: OpcinskisudCapljina@pravosudje.ba.

 

-          Ova Odluka ostaje na snazi do njenog opoziva ili do drugačije odluke.

 

-          Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a ista će biti dostavljena svim uposlenicima suda, Sudbenoj policiji HNŽ/K, Tužilaštvu HNŽ/K, Županijskom/Kantonalnom sudu u Mostaru, Regionalnoj i Federalnoj Odvjetničkoj/Advokatskoj komori, Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Čapljina, VSTV-u, Pravobraniteljstvu Grada Čapljina, HNŽ/K i FBiH, MUP-u HNK, Stožeru civilne zaštite Čapljina, KPZ Mostar, Centru za socijalni rad Čapljina, te će se istaći na ulaznim vratima suda i Zemljišnoknjižnog odjeljenja, objaviti na zvaničnoj web stranici suda, oglasnoj ploči suda i ZK ureda, kao i u medijima.

                                                                                 

 

 

PREDSJEDNICA

 

                                                                                                  Zdenka Filipović

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh