Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Odluka o promjeni radnog vremena

20.03.2020.

Bosna i Hercegovina

 Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton/županija

OPĆINSKI  SUD U ČAPLJINI

Broj: 053-0-Su-20-000363-2

Čapljina, 20.03.2020.godine

 

 

Na temelju članka 31. Zakona o sudovima F BiH („Službene novine F BiH“  br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14) ),  članka 8. točke a). Pravilnika o unutarnjem sudskom poslovanju  („Službeni glasnik BiH“ br. 66/12, 40/14, 54/17), radi proglašenog stanja nesreće uzrokovane coronavirusom koji je proglasila Vlada Fedracije BiH i Vlada HNŽ/K i Odluka mjera i preporuka Vlade HNŽ/K od 17.03.2020. godine Predsjednica suda dana 20.03.2020.godine donosi sljedeću:

 

 

O D L U K U

O PROMJENI  RADNOG VREMENA

 

I

 

Radno vrijeme svih zaposlenika u sudu,  određuje se od:

 

 

08,00 sati do 13,00 sati.

 

II

Radno vrijeme sa strankama određuje se od:

                                                          

9,30 do 12,00 sati.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počinje se primjenjivati od 23.03.2020. godine, a donosi se zbog proglašenog stanja  nesreće uzrokovane coronavirusom koje je proglasila Vlada Federacije BiH i Vlada HNK/HNŽ.

 

III

 

Ova Odluka objavit će se na Web stranici Suda, na oglasnoj ploči suda, na ulazu u zgradu suda i na ulazu u prostorije Zemljišnoknjižnog odjeljenja ovog suda.

 

 

 

 

 

                                                                                                      PREDSJEDNICA  SUDA

                                                                                                            Zdenka Filipović

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh