Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Odluka o kolektivnom odmoru

11.06.2021.

Bosna  i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko neretvanska županija/kanton

OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

Broj: 053-0- Su-21-000541  

Čapljina, 11.06.2021. godine

 

 

Na temelju čl.31. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj 38/05  22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14), članka 50. i 52. Zakona o radu Federacije BiH  („Sl novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18) i članka 11. Pravilnika o unutarnjem sudskom poslovanju Općinskog suda u Čapljini,   Predsjednica suda  donosi:

 

O D L U K U

o kolektivnom godišnjem odmoru

u Općinskom sudu u Čapljini za 2021. godinu

 

 

Članak 1.

Godišnji odmor u Općinskom sudu u Čapljini koristiti će se u dva dijela.

 

 

Članak 2.

Prvi dio godišnjeg odmora u periodu od 02.08.2021.godine do 27.08.2021.godine, koristit će svi zaposlenici Općinskog suda u Čapljini- kolektivno korištenje godišnjeg odmora.

 

Uposlenici kojima je utvrđena dužina trajanja godišnjeg odmora preko 30 (trideset) dana, prvi dio godišnjeg odmora koristit će u trajanju od 25 (dvadeset pet) dana.

 

 

Članak 3.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora u pisarni suda  i zemljišnoknjižnom odjeljenju radit će po jedan upisničar i zemljišnoknjižni referent  radi kontinuiranog rada i pružanja usluga strankama.

 

U istom periodu  u sudu će raditi jedan sudac i asistent suca, a za koje je   određen i mjesečni raspored dežurstava.

 

Članak 4.

Drugi dio godišnjeg odmora uposleni u Općinskom sudu u Čapljini koristiti će prema potrebama posla i željama uposlenih sukladno potrebama nesmetanog funkcioniranja i djelovanja Općinskog suda u Čapljini, a najkasnije do 30.06.2022. godine i to ovisno od ukupnog broja dana godišnjeg odmora na koje ostvaruje pravo svaki uposleni  ponaosob. 

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a stavlja se van snage Odluka boj: 053-0-Su-21-000436 od 14.05.2021.godine.

 

 

 

                                                                                     PREDSJEDNICA                   

                                                                      Zdenka Filipović

 

Dostaviti:

-Uposlenicima putem maila

-Web stranica suda

-Oglasna ploča suda

-Oglasna ploča ZK odjeljenja

-Su spis


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh