Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Javni natječaj za upražnjeno mjesto stručnog suradnika

10.02.2010.

Broj: 04-02-547/2010

U skladu sa članom 17. stav 1. tačke 1., 2. i 30. i članom 36. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTV BiH“), odnosno sa članom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH“ br. 72/05) i članom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tužilaca u RS („Sl.glasnik RS“ br. 115/05 i 118/07), Visoko sudsko i tužilačko vijeće (u daljem tekstu “Vijeće”) objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ ZA UPRAŽNJENO MJESTO

 

1.  Jedan stručni suradnik u Općinskom sudu u Čapljini

Uvjeti:

Podnosilj prijave na natječaj treba ispunjavati osnovne uvjete propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužiteljsku dužnost;
 • Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uvjetom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrificirana u skladu sa zakonom;
 • Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu nostrificiranom u skladu sa zakonom.

Posebni uvjeti:

Pored ovih uvjeta, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uvjete koji se odnose na radno iskustvo kako je propisano odgovarajućim članovima Zakona o VSTV BiH: član 23, 26, 27, 28, 29 i 31.

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
 • Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
 • Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
 • Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
 • Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;
 • Komunikativnost;
 • Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i ugled;
 • Iskustvo i stručna sprema za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca i
 • Prosječna ocjena ostvarena za vrijeme studija za mjesto stručnog saradnika.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Vijeća, u Ulici Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalnim i okružnim sudovima, Apelacionom sudu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okružnim i kantonalnim tužilaštvima.

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Vijeća.
Uz prijavu, potrebno je priložiti i dopis kojim se naznačava da se kandidat prijavljuje za oglašeno mjesto u jednom od gore navedenih sudova/tužilaštava, uz naznaku broja konkursa.

Kandidati koji su se ranije prijavljivali za bilo koji nivo u sudovima ili tužilaštvima u BiH po konkursima koje je objavljivalo Vijeće, ne moraju dostavljati drugi prijavni materijal. Obavezni su dostaviti obrazac za mjesto sudije i tužioca i popunjen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu. Kandidati koji se ne nalaze na pravosudnoj funkciji, uz navedene obrasce, obavezni su dostaviti i dokumente tražene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6 odnosno 12 mjeseci. Traženi obrasci nalaze se na web stranici Vijeća, kao i u svim sudovima, tužilaštvima i ministarstvima pravde.

Prijava se podnosi na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće

Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Vijeće zadržava pravo popune većeg ili manjeg broja pozicija od raspisanog, na osnovu člana 33. stav 4. Poslovnika Vijeća (Sl. glasnik BiH br. 44/09).

Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Javni natječaj za upražnjeno mjesto stručnog suradnika