Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

mail print fav manja slovaveca slova

Sudski odjeli

Unutarnjom organizacijom suda osigurava se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizaciske jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

- zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,

- puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,

- efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenjem

poslova,

- osobna odgovornost za obavljenje poslova,

- praćanje i proučavanje sudske prakse,

- primjena suvremenih metoda rada i osiguranje strankama da na

brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,

- primjena principa javnosti u skladu sa zakonom

- ostvarivanje suradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja djalatnika.

Organizacijske jedinice suda:

1. Odjel sudaca i sudskih stručnih suradnika

2. Odjel sudske uprave

3. Odjel zemljišnoknjižnog ureda

Odjel sudaca sastoji se od sudskih odjela

1) Građanski odjel (parnični, vanparnični i ovršni predmeti)

2) Krivični odjel

Više informacija možete pronaći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u općinskokm sudu u Čapljini a koji se nalazi u "Akti suda".


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh