Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja i potvrde

Općinski sud u Čapljini izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

- uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
- uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,

Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti zamolbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj pristojbi.

Obrazac zamolbe može se dobiti u pisarni suda. Popunjene zamolbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati pristojbe predaju u pisarni suda.

Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka
Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podnešen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Općinskim sudom u Čapljini. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarni Općinskog suda u Čapljini.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarni općinskkog suda u Čapljini.

Uvjerenje o neizricanju zaštitne mjere
Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarni suda.

Uvjerenja za učešće na tenderu
Za učešće na tenderu sud izdaje uvjerenje da podnositelj zahtjeva nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude.
Za dobijanje uvjerenja potrebno je podnijeti Zahtjev za izdavanja uvjerenja, koji možete dobiti u pisarni suda.
Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 4,5 KM a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 9,00 KM.

 


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh