Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Aktualnosti

   1 - 6 / 205  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige

Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Gabela, Ravno, Crnići, Aladinići, po novom premjeru, da to svoje pravo prijave podneskom u dva primjerka u roku od 60 dana od dana objave.

18.09.2020.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem izravnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem izravnog sporazuma

Odobrava se pokretanje postupaka javne nabavke radova : propilavanje otvora na zidu ureda pisarnice i ugradnja vrata

16.09.2020.

Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton/županija OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI broj: 053-0-Su-20-000959H shodno članku 21. stavak 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH.

01.09.2020.

Tjedni sudske nagodbe

Tjedni sudske nagodbe

Obavijest za stranke – Tjedni sudske nagodbe u Općinskom sudu u Čapljini

31.08.2020.

Poziv za izražavanje interesa za odabir novih privremenih asistenata

Poziv za izražavanje interesa za odabir novih privremenih asistenata

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA Kredit br. IDA 5188-BA Projekt ID# P128950 Tender br. BA-RERP-5188BA-FBiH-CS-IC-17-A.2.2.1.3.

08.07.2020.

Odluka

Odluka

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI Broj: 053-0-Su-20-000491-1

08.05.2020.

   1 - 6 / 205  >