Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Aktualnosti

   1 - 6 / 215  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Na temelju članka 18. stav 1., članka 87. stavak 3. i članka 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 1.,2.,7 i 10. točke b) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma, Općinskog suda u Čapljini broj: 053- 0- Su-15-000134 od 17.02.2015. godine, a postupajući po odluci Vlade

04.11.2020.

Javni natječaj-Volonter

Javni natječaj-Volonter

Na temelju članka 45. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14), članka 34. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini broj: 053-0-Su-467/10, 224/13, 967/13 i 147/17 i

03.11.2020.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Na temelju članka 14. članka 18. stavak 1., članka 87. stavak 2. članka 88. i 89. Zakona o javnim nabavama ( „Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), a postupajući po Odluci Vlade HNŽ o odobravanju nabavke i plaćanja opreme i stalnih sredstava Općinskom sudu u Čapljini, broj: 01-1-02-2150/20 od

03.11.2020.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 , 7/13, 52/14), članka 17. stavak 1. članak 18. stav 1., članka 87. stavak 3. i članka 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 1.,2.,7 i članka 10.

27.10.2020.

Zaključak o odgodi ročišta

Zaključak o odgodi ročišta

Općinski sud u Čapljini, sudac Dubravka Soče, u ovršnom postupku tražitelja ovrhe 1.Ediba Hamamdžić i dr., svi zastupani po punomoćniku Behiji Ljubović Aganović advokatu iz Sarajeva, Ul.Radićeva br.10 i 2.WACKER POLYMER SYSTEMS Gmb&Co.Lo.KG, zastupan po Ameli F.Filipović, advokatu iz

27.10.2020.

Tjedni sudske nagodbe

Tjedni sudske nagodbe

Završena je aktivnost Sudske nagodbe u Općinskom sudu u Čapljini

23.10.2020.

   1 - 6 / 215  >