Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

 

   1 - 6 / 216  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Tjedni sudske nagodbe

Tjedni sudske nagodbe

Završena je aktivnost Sudske nagodbe u Općinskom sudu u Čapljini

23.10.2020.

Zaključak o prodaji

Zaključak o prodaji

Općinski sud u Čapljini, sudac Dubravka Soče, u ovršnom postupku tražitelja ovrhe 1.Ediba Hamamdžić i dr., svi zastupani po punomoćniku Behiji Ljubović Aganović advokatu iz Sarajeva, Ul.Radićeva br.10 i 2.WACKER POLYMER SYSTEMS

23.10.2020.

Javni oglas

Javni oglas

Na temelju članka 31. i 48. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 72/10, 7/13, 52/14), članka 23. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/05) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Općinskog

22.10.2020.

Odluka o promjeni radnog vremena

Odluka o promjeni radnog vremena

Na temelju članka 31. Zakona o sudovima F BiH („Službene novine F BiH“ boj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13), članka 8.točka j) Pravilnika o unutarnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“ broj: 66/12, 40/14, 54/17, 60/17, 30/18 ), te članka 11. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji

30.09.2020.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Poništava se postupak javne nabavke proveden izravnim sporazumom za nabavku građevinskih radova –propilavanje otvora na zidu ureda pisarne i ugradnja vrata, pokrenut Odlukom broj: 053-0-Su-20-0001023 od 16.09.2020. godine, a iz razloga što:

25.09.2020.

Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige

Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Gabela, Ravno, Crnići, Aladinići, po novom premjeru, da to svoje pravo prijave podneskom u dva primjerka u roku od 60 dana od dana objave.

18.09.2020.

   1 - 6 / 216  >

Povratak na vrh