Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

Odluka

20.03.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON

Općinski sud u Čapljini

Broj: 053-0-Su-20-000373

Čapljina, 20.03.2020. godine

 

 

             Na temelju članka 31. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine  Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) i članka 8. točke j.)  Pravilnika o unutarnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“ broj: 66/12, 40/14, 54/17 i 30/18), radi proglašenog stanja nesreće uzrokovane koronavirusom ( COVID -19)  koji je proglasila Vlada Federacije BiH i Vlada HNŽ/HNK, donesenih mjera i naredbi Federalnog štaba civilne zaštite Federacije BiH i Naredbe Županijskog/Kantonalnog Štaba Civilne zaštite HNŽ/HNK, broj: 17-06-40-16-2/20 od 20.03.2020. godine, predsjednica suda dana 20.03.2020. godinedonosi slijedeću:

 

O D L U K U

 

I

 

            Zbog novonastale situacije prouzrokovanekoronavirusom (COVID-19), rad u Općinskom sud u Čapljini biće organizirantako što će od 23.03.2020. godine do daljnjeg,  u Sudu raditi  dežurni sudac, zajedno sa dežurnim asistentom, svakog radnog dana u periodu od 08,00 do 13,00 sati, prema unaprijed utvrđenom rasporedu.

 

II

 

            Predsjednica i tajnica Suda će u cilju neometanog  rada Suda svakodnevno osigurati funkcioniranje Suda u novonastaloj situaciji.

 

 

III

 

            U portirnici suda i pisarnici Suda bit će dežurna  dva zaposlenika Suda, a po potrebi i više.

 

V

 

            Spremačice radnog prostora  će obavljati svoje poslove po  utvrđenom rasporedu i  ranije datimuputstvima, kao i Odlukom ovoga Suda broj:053-0-Su-20-000363  od 19.03.2020. godine.

 

VI

 

            U Službi računovodstva  Suda dežurat će se prema  potrebi.

 

 

 

VII

 

            U Zemljišnoknjižnom odjeljenju Suda dežurni će biti jedan zaposlenik, koji će obavljati rad sa strankama u terminu od 9,30 do 12,00 sati, svakog radnog dana.

 

VIII

 

            Sudski kurir će, s obzirom da se radi na terenu, obavljati samo one poslove, koji su hitne prirode, a naizmjenično će mijenjati i portira Suda.

 

 

IX

 

            Viši samostalni referent za  informacijske i komunikacijske tehnologije Sudaće dežurati prema potrebi, a omogućen mu je i rad od kuće od strane IKT Odjela VSTV BiH.

 

 

X

 

            Svi suci, službenici  i namještenici Općinskog suda u Čapljini, kao i oni na pasivnom dežurstvu, bit će dužni da se u svakom trenutku stave na raspolaganje radi potrebnih zamjena i funkcioniranja Suda u cjelini.

 

 

XI

 

            Sve suci, službenici  i namještenici Općinskog suda u Čapljini, dužni su biti  na raspolaganju putem telefona ili elektronske pošte.

 

 

XII

 

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se do daljnjeg.

 

 

 

                                                                                                                Predsjednica

                                                                                                                Zdenka  Filipović

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh