Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Čapljini

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

Općinski sud u Čapljini mjesno je nadležan za prostoru općina Čapljina, Stolac, Ravno i Neum.

Općinski sud u Čapljini stvarno je nadležan za suđenje:

1. u krivičnim predmetima

a) da u prvom stupnju sudi :

- za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda.

- za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost općinskog suda,

- za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost

na općinski sud,

- u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

b) da postupa u tijeku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera osiguranja i pravnih posljedica osude

2. građanskim predmetima da u prvom stupnju sudi

a) u svim građanskim sporovima i

b) u vanparničnom postupku

3. drugim predmetima

a) da sprovodi izvršni postupak,

b) da određuje mjere osiguranja

c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,

d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini i

e) da obavlja druge poslove određene zakonom.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh