Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Informativni materijali

   1 - 6 / 10  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Prava oštećenih strana u krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini

Prava oštećenih strana u krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini

30.09.2020.

Šta je to svjedok?

Šta je to svjedok?

12.04.2017.

Moje dijete svjedok

Moje dijete svjedok

12.04.2017.

Šta moram znati kad sam svjedok?

Šta moram znati kad sam svjedok?

12.04.2017.

Priručnik „Upravljanje sudskim postupkom“

Priručnik „Upravljanje sudskim postupkom“

03.02.2016.

Promotivna medijska kampanja Projekta unapređenje efikasnosti pravosuđa

Promotivna medijska kampanja Projekta unapređenje efikasnosti pravosuđa

03.02.2016.

   1 - 6 / 10  >